Pages Menu
YoutubeInstagram
Categories Menu

Vol ser Soci Protector?

 

Per tal de formalitzar la sol•licitud, cal emplenar un formulari de dades personals que ens haurà de fer arribar:

Aquestes són les dades que necessitem per donar-lo d’alta. Per favor, empleni les que consideri i accepti l’enviament. Nosaltres li trucarem, en l’horari que ens indiqui, per completar la seva inscripció.

  Nom i cognoms (obligatori)

  NIF (obligatori)

  Carrer / Plaça (obligatori)

  CP (obligatori)

  Localitat (obligatori)

  Comarca (obligatori)

  Telèfon (obligatori)

  Adreça electrònica (obligatori)

  En acabar de emplenar aquesta butlleta, premi “Accepto”. Estarem ben contents de tramitar la seva alta de soci a la Xarxa Alcover. Gràcies!

  Per favor, empleni totes les dades que li demanem, imprimeixi la pàgina, signi-la i enviï-la a:

  Xarxa Alcover – Direcció

  Plaça de St. Antoni, 1

  25300 Tàrrega

   Nom i cognoms (obligatori)

   NIF (obligatori)

   Carrer / Plaça (obligatori)

   CP (obligatori)

   Localitat (obligatori)

   Comarca (obligatori)

   Telèfon (obligatori)

   Adreça electrònica (obligatori)

   Sol•licito ser Soci Protector i autoritzo que Xarxa Alcover em carregui 1000€ anuals per aquest concepte. Vull sumar-hi €/any*.

   Dades bancàries:

   Titular del compte (nom i cognoms):

   Entitat Bancària:

   Localitat:

   Codi IBAN (2 lletres i 22 dígits):

   _ _ / _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _

   Signatura i segell (només si envia la sol•licitud per correu postal)

    

    

   Per favor, empleni les dades que li demanem a continuació.

    Nom i cognoms (obligatori)

    NIF (obligatori)

    Carrer / Plaça (obligatori)

    CP (obligatori)

    Localitat (obligatori)

    Comarca (obligatori)

    Telèfon (obligatori)

    Adreça electrònica (obligatori)

    En acabar de emplenar aquesta butlleta, premi “Accepto”. Estarem ben contents de tramitar la seva alta de soci a la Xarxa Alcover. Gràcies!

     

    PD: recordi que les col·laboracions econòmiques amb entitats culturals com Xarxa Alcover són conceptes que desgraven en la declaració de la renda.
    *1000€ és la quota mínima en aquesta modalitat, però els socis són lliures de fer una aportació més gran. La quantitat extra es pot canviar contactant amb direccio@xarxaalcover.cat 2 setmanes abans del cobrament de la quota.

    Clàusula Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. – De conformitat amb l’establert en la normativa de Protecció de Dades, li comuniquem que les seves dades s’incorporaran a un fitxer del que és titular XXXXX, alhora que el client consenteix expressament que XXXXX pugui tractar les seves dades, amb vista a que li remetem informació comercial dels productes i serveis. Així mateix, li informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, sent el responsable del fitxer que els tracta la pròpia entitat, XXXXX, enviant-nos un correu electrònic a l’adreça administracio@xarxaalcover.cat, en els termes establerts en la LPD.