Pages Menu
YoutubeInstagram
Categories Menu

Què és la Xarxa Alcover?

La Xarxa Alcover pren el relleu al Projecte Alcover.

Tal com ho fèia el Projecte Alcover, la Xarxa Alcover es defineix com l’associació lliure, oberta i no protocolària d’un conjunt d’entitats municipals, associacions, entitats, programadors teatrals, teatres, universitats i persones físiques de l’àmbit geogràfic de la llengua catalana amb l’objectiu de crear una estructura estable d’intercanvi, que permeti la realització de gires coordinades d’espectacles teatrals en català.

La Xarxa Alcover parteix de dues consideracions bàsiques:

  1. La voluntat de promoure la circulació i la contractació d’artistes i d’espectacles teatrals que desenvolupen la seva tasca en català, reforçant l’agermanament cultural de les Illes Balears, Catalunya, Andorra, la Franja de Ponent i el País Valencià. Al voltant del teatre, aquestes persones i municipis s’apleguen per iniciar una vertebració cultural que possibiliti l’intercanvi d’experiències i alhora generi una marc comú de treball.
  1. El predomini dels criteris culturals sobre els comercials en la promoció dels espectacles i companyies Xarxa Alcover.

El Projecte Alcover, embrió de l’actual Xarxa Alcover, va prendre forma al llarg de 1995. Gràcies a una sèrie de trobades entre professionals vinculats a la creació, la gestió i la programació teatral, es va perfilar un ideari, es va realitzar una primera selecció de companyies i es va concretar un calendari d’actuacions que s’iniciava el Gener de 1996.

L’activitat del Projecte Alcover es desenvolupà ininterrumpudament des del 1996 fins al 2011. Hi van participar 62 companyies teatrals de Catalunya, País Valencià i les Illes Balears, amb un total de més de 300 representacions teatrals.Logo

El passat mes de setembre de 2011 es va constituir a la Fira de Tàrrega la Xarxa Alcover, de la qual formen part més de 30 entitats i institucions públiques, i que té per objectiu l’intercanvi d’espectacles i la professionalització del sector teatral. La iniciativa pren el relleu del Projecte Alcover.

A més, la Xarxa Alcover vol impulsar fòrums de reflexió entorn la realitat de les arts escèniques catalanes actuals. Les fires de teatre d’Alcoi, Manacor i Tàrrega són l’espai de connexió i comunicació entre els associats de la Xarxa, entre els quals hi ha tant persones individuals com entitats jurídiques que en volen formar part.

En la reunió constitutiva, l’escriptora Isabel-Clara Simó va ser nomenada presidenta d’honor: “Avui el projecte es converteix en una realitat, en una xarxa que servirà per a fomentar la mobilitat entre els agents artístics dels territoris que tenen en comú la llengua catalana”, va assegurar en l’acte de presentació de la Xarxa Alcover celebrat a la Llotja de la Fira Tàrrega.

Per tal d’introduir la Xarxa Alcover en les xarxes socials s’ha creat un perfil de Facebook, www.facebook.com/XarxaAlcover i un perfil de Twitter, https://twitter.com/XarxaAlcover